Bæredygtig verden

Hvis der ude og hjemme skal skabes udvikling og resultater hen imod en bæredygtig verden i 2030, kræver det en indsats fra alle. Den ekstra indsats vil vi på Hotel Propellen gerne gøre.

Derfor arbejder vi med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
 Kampen for en bedre verden kræver både en indsats fra store spillere som regeringer og globale organisationer – og fra mindre lokale virksomheder som os.

Hvilke verdensmål fokuserer Hotel Propellen på?

Hotel Propellen har vi konkret valgt at fokusere på 6 af de 17 verdensmål, fordi det specielt er her, Vi kan gøre en forskel i hverdagen.

3 Sundhed-Trivsel

Verdensmål nr. 3
Vi serverer sund og alsidig personalemad hver dag, og har gennem virksomhedens sociale og omsorgsfulde kultur fokus på den enkelte medarbejders trivsel samt work life balance.
Endvidere er der udarbejdet politik omkring krænkende adfærd på arbejdspladsen.

4 Kvalitetsuddannelse

Verdensmål nr. 4
Vi er en del af FGU-Trekanten, der i samarbejde med kommuner, erhvervsliv og organisationer, indtager en afgørende rolle for unge, som har brug for en 3. vej mod uddannelse og job.
Vi arbejder med erhvervsundervisning for de mest udsatte borgere i kraft af vores kvalificerende arbejdstræning af flygtninge og inklusion af borgere med helbredsudfordringer.


6 Rent vand sanitet

Verdensmål nr. 6
Vi anvender kun milde, miljøcertificerede kemikalier og sæber til rengøring samt opvask og begrænser mængden gennem optimerede doseringssystemer med bedre vandkvalitet for øje.
Vi opfordrer vores gæster til at genbruge håndklæder ud fra et miljømæssigt hensyn og vi samarbejder med bæredygtig vaskeri.

7 Bæredygtig energi

Verdensmål nr. 7
Vi energioptimerer kontinuerligt bygningerne. Vinduer udskiftes løbende og loftsrum efterisoleres.
Vi støtter op om overgangen fra fossildrevne køretøjer til el-biler og tilbyder derfor også el-opladning på parkeringspladsen, ligesom en del af vores elforbrug indkøbes som grøn energi, hvorved vi er Co2 neutrale på
el-forbrug.

12 Ansvarligt Forbrug og energi

Verdensmål nr. 12
Vi sorterer vores affald og sender møbler mm til genbrug ifm renoveringsprojekter.
Vi fokuserer på forbrug af strøm til processer og i lokaler, ligesom alle lyskilder er udskiftet til energivenlige enheder. Der er etableret central varmestyring i alle restauranter og mødelokaler, der sikrer de optimale optimering af forbruget.

Miljøvenlige emballager til PA. Vi målretter vores menuer, for at opnå synergi og minimere madspild.

13 Klima-Indsats

Verdensmål nr. 13
Vi arbejder på at reducere vores samlede CO2 udledning. Det gør vi dels ved bæredygtig indkøbspraksis hvor vi puljer vores leveringer mest muligt og dels ved at forbedre husets klimaskal.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende informationer og gode tilbud. 

* påkrævet felt